Publicació de Les epidèmies a les Illes Balears (1800-2020)

Els membres del GIHS, Pere Salas Vives i Joana Pujadas-Mora han publicat recentment Les epidèmies a les illes Balears (1800-2020),  un llibre editat per Documenta Balear que es presenta de la següent manera al web d’aquest editorial.

“L’ objectiu d’aquest llibre és un apropament sintètic a les principals epidèmies que han afectat les Illes Balears en l’època contemporània, entre el 1800 i el 2020. S’hi analitzen l’abast i la mortalitat, i també les causes i conseqüències, amb el benentès que tota epidèmia va més enllà de la sanitat i afecta l’economia, la política i la societat en conjunt. Al capdavall, el coneixement dels brots epidèmics del passat ens permetrà de valorar amb més precisió l’actual epidèmia provocada per la Covid-19.”

Clicant la imatge podreu accedir a l’índex i la introducció del llibre